TPL_USEWOOD_NAV_VIEW_SEARCH

TPL_USEWOOD_NAVIGATION

TPL_USEWOOD_SEARCH

4.9.2019 Usewood Demo tour, Ockelbo

USEWOOD DEMO-DAG klockan 14-18

Vi har nöjet demonstrera Usewood Master -maskinserien i arbetet. Vi skall visa maskinell röjning och gallring av ungskog med Usewood Forest Master -skördare, Log Master -skotare och Combi Master -kombin med Usewood röjnings- och skördarhuvud.

60°59'10.5"N 16°50'39.0"E

60.986235, 16.844158

Kom och se själv!

VÄLKOMMEN!

Usewood Forest Tec Oy