TPL_USEWOOD_NAV_VIEW_SEARCH

TPL_USEWOOD_NAVIGATION

TPL_USEWOOD_SEARCH

Tuotto-odotukset

Taimikon hoidolla metsänomistaja varmistaa kasvavien taimien elinvoiman säilymisen ja tulevaisuuden arvokasvun. Vesakon poistolla vähennetään vesakon aiheuttamaa kilpailua, mekaanisia vaurioita ja männyn taimien hirvituhoja.

Hoidettu taimikko tuottaa omistajalleen nopeammin ja enemmän tuloa, hoitamaton taimikko vain lisää menoja. Metsänomistaja päätöksineen on ratkaiseva tekijä metsän tulevaisuuden tuoton kannalta. Huonoin vaihtoehto on jättää arvokas taimikko hoitamatta, jolloin kaikki uudistamiseen investoidut rahat voidaan menettää istutetun puulajin kuollessa vesakon alle.

Usewoodin toiminnan kulmakivi on varmistaa metsän tuleva tuotto oikeilla ja oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä. Metsänomistajan kustannuksiin vaikuttavat valittu työmenetelmä, mutta myös työn tekemisen ajankohta. Jos suunnittelet taimikkosi hoitoa ja sen aikataulua tai tarvitset lisää tietoa eri mahdollisuuksista, ota yhteyttä Usewood-Metsäpalveluihin, me autamme sinua.

Hoitamattoman metsän tuotto 100 vuoden kiertoajalla on noin 150 m2 / ha, kun taas oikein hoidettu metsä tuottaa on jopa nelinkertaisen määrän ainespuuta. Lisäksi on huomioitavaa, että ensimmäisen 20 vuoden aikana tehdyt oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet lyhentävät merkittävästi kiertoaikaa sekä aikaistavat ja kasvattavat hakkuista saatavaa tuloa. Metsän tulevaisuuden tuoton kannalta on tärkeintä panostaa uuden taimikon ensimmäisiin vuosiin.