TPL_USEWOOD_NAV_VIEW_SEARCH

TPL_USEWOOD_NAVIGATION

TPL_USEWOOD_SEARCH

Ungskog

Vid skötsel av ungskog gallras skogen, som har vuxit sig tät och kanske redan har klena träd, till rätt växttäthet. Arbetet utförs med Usewoods små skogsmaskiner på ett kostnadseffektivt sätt och utan körstråk. De små skogsmaskinerna kryssar behändigt mellan träden, och inga breda körstråk uppkommer i skogen.