Siirry sisältöön

Arbetsutrustning och tillbehör

Skördaraggregatet UW180S för avverkning av långved

UW180S är ett aggregat för Usewoods små skogsmaskiner för avverkning av långved i ungskog. Mekanismen för trädkapning utgörs av en snabb och funktionssäker kedjesåg. I vanliga fall byts kedjan en gång om dagen eller mer sällan, och ett svärd kan hålla upp till flera månader i heldagsanvändning. Skördaraggregatet UW180S kapar alla inhemska träd med en tjocklek på upp till 22 cm. Matarvalsar som pressar från sidorna av aggregatet matar fram även krokiga slanor, bryter sönder barken och kvistar slanan till prima bränsle. Till UW180S-aggregatet finns även tillval för längd- och volymmätning.

Vid arbete med små skogsmaskiner är deras effekt och verkningsgrad i en nyckelposition. För att en liten maskin ska kunna hantera träd effektivt och produktivt måste den kunna fungera med bästa möjliga verkningsgrad genom att överföra så mycket som möjligt av den effekt som finns tillgänglig till hanteringen av trädet.

Hydrauliken hos skördaraggregatet UW180S fungerar som en del av maskinens styrsystem. Det innebär att exempelvis matarvalsarnas hastighet och kraft kan justeras efter det träd som ska avverkas. För björkar med lite kvistar kan valsarnas matarhastighet maximeras, medan fokus ligger på kraft för granar med mycket kvistar. Den smarta justeringen av avverkningskraft och -hastighet förbättrar maskinens verkningsgrad, vilket i sin tur gör det möjligt att hantera ännu mer utmanande träd med ännu lägre effektkrav. UW180S är inte bara ett arbetsredskap bland andra, utan det utgör en del av den maskin med vilken det används.

I stället för matarvalsar finns det även valsar för flerträdshantering, med vilka flera små träd kan samlas upp i skördaraggregatet. Då avverkas träden som hela träd, men valsarna möjliggör mellankapning. Metoden gör avverkningen av små träd betydligt snabbare.

Som tilläggsutrustning till skördaraggregatet UW180S finns även ett mätinstrument som mäter trädets längd med fyra centimeters noggrannhet och trädets tjocklek med en halv centimeters noggrannhet. Förutom dessa räknar UW180S även ut volymen på den avverkade massan under dagen. Med hjälp av mätinstrumentet blir alla träd lika långa och lätta att transportera bort från skogen.

  • kapningsdiameter 0−220 mm, kedjesåg
  • gallringsdiameter 35−220 mm
  • diameter på kvistar som ska kvistas 0−40 mm
  • instrument för längd- och volymmätning som tillval
  • hydraulmatning 0−100 l/min, 180 bar
  • vikt 220 kg

UW50 röjningsaggregat gör röjning det enklare än någonsin

Att arbeta effektivt i en ung plantskog är utmanande. Plantorna står nära varandra, och det finns mycket sly som ska tas bort. Varje oavsiktligt misstag kan orsaka skador på den plantskog som ska bevaras. Därför är det viktigt att arbetet görs med en maskin som föraren har full kontroll över. Usewood Forest Master lämpar sig mycket väl för röjningsarbete tack vare sitt utvecklade styrsystem och den exakta kranen.

UW50 är ett idealiskt arbetsredskap för tidig röjning av sly med en diameter på omkring 30 mm. Klingan, som har en diameter på 80 cm, hugger av sly från alla håll. Tack vare sin symmetriska konstruktion är röjningsaggregatet UW50 lätt att styra, och det behövs ingen rotator, som används i många andra röjningsaggregat. Färre rörelser att styra innebär enklare arbete och mindre psykisk påfrestning för föraren.

Tålig konstruktion

Klingan till UW50 är tillverkat av hårt och hållbart stål som inte blir ovasst som en röjningssåg även om det skulle träffa torv eller sand. Svärdet skyddas dessutom av plastbeklädda fingrar som hindrar det från att träffa stenar.

”Slow is smooth, smooth is fast”

Klingan till slyröjningsaggregatet UW50 kapar mjukt av sly och orsakar inte vibrationer i kranen eller i maskinens ram när slyet går av. Då belastas inte ramen samtidigt som arbetet blir mer exakt. Det är möjligt att kapa sly så nära som ett par centimeter från plantan utan att den skadas.