Siirry sisältöön

Företag

Verksamhetsidé

Usewood Forest Tec tillverkar små skogsmaskiner för skötsel av plant- och ungskog. Vårt mål är att odla friska skogar som ger skogsägaren hög avkastning.

Vi utvecklar maskinell röjning, gallring och avverkning av energived, utan att glömma småskaligt skogsbruk. Med vår verksamhet vill vi säkra framtiden även för skogens övriga användningsändamål samt skogslandskapets mångfald.

Till vårt produktsortiment hör små maskiner för hela skogsbrukskedjan; skördaren och röjningsmaskinen Usewood Forest Master, kombimaskinen Usewood Combi Master samt skotaren Usewood Log Master.